Forum komarno.forumoteka.pl Strona Główna komarno.forumoteka.pl
Opis Twojego forum
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

spotkanie w Nowolesiu

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum komarno.forumoteka.pl Strona Główna -> Komarno i okolice
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Zbychu ŁozaDołączył: 27 Maj 2018
Posty: 8

PostWysłany: Nie Lut 10, 2019 7:32 pm    Temat postu: spotkanie w Nowolesiu Odpowiedz z cytatem

Serdecznie zapraszam do Nowolesia k/ Strzelina. W dniu 24 lutego (niedziela) o godz. 10.00. w kościele pw. Św. Marcina przed obrazem Matki Boskiej komarniańkiej odprawiona będzie Msza Św. za duszę Św. Piotra Wiernika, który zmarł 5.01. br. Będą tam uczestnicy wycieczki do Komarna i Chłopów z września ubiegłego roku, ale z ks. proboszczem Stanisławem Włodarskim zapraszamy także inne osoby, dla których pamięć o tych stronach wyniesiona z rodzinnego domu jest kultywowana, szczególnie z myślą o młodszym pokoleniu. Autor książki "Okruchy rozbitego zwierciadła" do ostatniej chwili zbierał materiały i korespondował z forumowiczami odnośnie naszego kresowego dziedzictwa, jakim jest miasto Komarno a także Chłopy, Buczały, Tuligłowy, Rudki oraz inne okoliczne miejscowości. W swojej książce pisał, iż "z ludzkiej pamięci nie można wymazać przeszłości", przywołując piękne powiedzenie, że "pamięć zrobi ocean z miski wody". Choć rodzina również pochodziła z Kresów ( Podhajce), to tak bardzo również pokochał rodzinne strony swojej żony i jej matki. Wielka strata dla naszej rodziny komarniańskiej i chłopeckiej. Pięknie też napisał w końcowych słowach swej książki o pisarskim trudzie jakiego się podjął i daniu świadectwa, bo to uważał za najważniejsze. Tak bardzo chciał jeszcze jechać na wycieczkę, którą organizowałem do Komarna we wrześniu 2018r. a po jej udanym zakończeniu nieomieszkał nam pogratulować nazywając nas "Strażnikami Pamięci". Część Jego pamięci!!. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...
Po Mszy Św. w remizo- świetlicy w Nowolesiu rozdam albumy ze zdjęciami dla osób, które je zamówiły oraz podyskutujemy o przyszłości i planach kolejnej wycieczki, ponieważ nie wszystko udało nam się zwiedzić. Osobny temat to pomoc polakom, którzy tam zostali i którzy oczekują nas w Komarnie, modląc się w kaplicy cmentarnej a piękny barokowy Kościół parafialny zajmują nadal grekokatolicy i pilnie wymaga remontu, choć już w 1992r. zapadła decyzja o zwrocie rzymskim katolikom. Tego tak nie wolno zostawić. Jest propozycja powołania Stowarzyszenia Kresowego Komarno - Chłopy po roboczą nazwa im. Macieja Rataja. Cieszę się bardzo, że udało nam się pozbierać ludzi rozsypanych po wojnie na ziemi dolnośląskiej. Zapraszam więc tych wszystkich dla których dziedzictwo kresowe jest ważne. Nie zabraknie dobrej kawy i ciasta przygotowanego przez uczestniczki wycieczki dla wszystkich zebranych. Pozdrawiam. Zbigniew Łoza tel. 609581625; lozazbigniew4@gmail.com W załączeniu projekt statutu.
STATUT
Stowarzyszenia Kresowego Komarno – Chłopy
im. Macieja Rataja

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Tworzy się stowarzyszenie o nazwie: „STOWARZYSZENIE KRESOWE KOMARNO – CHŁOPY im. Macieja Rataja”, zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia – Prawo o Stowarzyszeniach, zawiązanym dla działania na rzecz pamięci o kulturze Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej a w szczególności miejscowości kresowych położonych w dawnych województwach lwowskim, tarnopolskim, stanisławowskim i wołyńskim.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość ……………………...
4. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz dawne Ziemie Kresowe Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz sztandaru.
6. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
7. Stowarzyszenie może udzielać pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do jej reprezentowania zarówno w Polsce jak i za granicą.
8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.
10. Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie sfery zadań publicznych, która jest
jego wyłączną działalnością.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na Kresach Wschodnich
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej Kresami,
2) działalność wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
na Kresach, krzewienie rzetelnej historycznej wiedzy o Kresach,
3) kultywowanie miejsc pamięci narodowej dotyczącej Kresów, w tym cmentarzy,
kościołów, pomników i mogił pomordowanych Polaków w okresie II wojny
światowej,
4) upowszechnianie kultury kresowej, wspieranie nauki, kultury i sztuki ukazującej
problematykę kresową w świetle prawdy historycznej,
5) ukazywanie i rozpowszechnianie wiedzy o wybitnych Polakach urodzonych na
Kresach oraz upamiętnianie miejsc ich działalności , w tym fundacja tablic
pamiątkowych,
6) wspomaganie działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między
środowiskami kresowymi - Polakami zamieszkałymi poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej a szczególności dzieci i młodzieży zamieszkałymi na
Kresach,
7) nawiązywanie współpracy ze środowiskami, stowarzyszeniami i ośrodkami a
także instytucjami kresowymi,
Cool wspomaganie polskich rodzin i osób będących w trudnej sytuacji, mieszkających
za wschodnią granicą Polski,
9) wspomaganie inicjatyw i działań środowisk i osób indywidualnych związanych z
Kresami na rzecz rozwoju tradycji, obyczajów i kultury kresowej,
10) podejmowanie działań zmierzających do ratowania i renowacji polskich
zabytków kresowych i zbieranie informacji o ich stanie,
11) pobudzanie aktywności, rozwijanie aspiracji życiowych, promowanie twórczości,
dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego zamieszkałej za wschodnią granicą
kraju,
12) reprezentowanie środowisk kresowych w ośrodkach administracji państwowej i
samorządowej, w środkach masowego przekazu, organizacjach pozarządowych
oraz na forum międzynarodowym,
13) promowanie i organizacja wolontariatu,
14) działalność naukowa, oświatowa, dobroczynności i pomocy społecznej w ramach
w/w celów.
2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1) organizowanie w Polsce wypoczynku dla dzieci i młodzieży polskiej zamieszkałej
za wschodnią granicą Polski w tym współpraca pomiędzy szkołami polskimi a
szkołami na Ukrainie
2) współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie pozyskiwania
środków, wymiany doświadczeń i realizacji celów statutowych,
3) gromadzenie i przekazywanie darów rzeczowych: żywności, odzieży, zabawek,
książek, przyborów sportowych i szkolnych dla dzieci polskich zamieszkałych na
Kresach,
4) przypominanie młodemu pokoleniu Polaków miejsc i osób ofiar czystek
etnicznych oraz osób, które w latach II wojny światowej udzielali heroicznej
pomocy mieszkańcom Kresów,
5) organizowanie Pielgrzymek i wycieczek na Kresy i różnych spotkań celem
dalszego poznawanie dziedzictwa Kultury Polskiej i Europejskiej, dalszego
podtrzymywania kontaktów z mieszkającymi tam Polakami, organizacjami
zrzeszającymi Kresowych Polaków oraz organizacjami świeckimi a także z
kościołami rzymsko – katolickimi Archidiecezji Lwowskiej,
6) przeprowadzanie, zgodnie z przepisami prawa, kwest, aukcji, zbiórek darów
rzeczowych jak i środków finansowych na rzecz odnowy cmentarzy, kościołów i
innych miejsc kultu religijnego wyznania rzymsko – katolickiego na Ukrainie,
7) organizację sympozjów, seminariów i innych form popularyzacji wiedzy
poświęconych kulturze kresowej, spotkania z autorami książek i przedstawicielami
wydawnictw o tematyce kresowej
Cool współpracę z administracją publiczną, samorządami lokalnymi, szkołami i innymi
podmiotami, które działają na rzecz pomocy Polakom na Kresach,
9) stworzenie strony internetowej poświęconej działalności i stowarzyszenia,
10) tworzenie nieodpłatnych wydawnictw i informacji multimedialnych o Kresach,
11) organizowanie spotkań z przedstawicielami Stowarzyszenia oraz twórcami
działającymi na rzecz kresowej pamięci narodowej, pisarzami, aktorami,
reżyserami itp.,
12) tworzenie kalendarium imprez historycznych, kulturalnych organizowanych przez
organizacje kresowe i ich propagowanie,
13) przyznawanie nagród, odznaczeń i medali Stowarzyszenia jego członkom oraz
innym osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia oraz
krzewiącym pamięć o Kresach i ich kulturze,
14) organizowanie innych form aktywności prawem dozwolonych prowadzących do
realizacji celów statutowych.
3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele także poprzez:
- współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami
Stowarzyszenia i współpracę z osobami fizycznymi wskazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.
- współpracę z jednostkami samorządowymi , szkołami, organizacjami społecznymi i zawodowymi.
4. Działalność Stowarzyszenia wskazana w niniejszym rozdziale może być prowadzona tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
7. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 7 członków Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek.
11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
12. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
13. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. Członkowie honorowi mają obowiązek podejmowania działań zmierzających do rozpowszechniania informacji dotyczących działalności Stowarzyszenia.
14. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.
15. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- z powodu nie płacenia składek za okres 2 lat
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
16. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie winno być wniesione w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz:
a) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
b) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd Główny podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej ¼ ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. Członkowie mogą zgłosić wniosek o głosowanie tajne. Wniosek taki musi być poddany pod głosowanie Walnego Zgromadzenia.
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia ,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Towarzystwa.
10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
11. Zarząd składa się z do 5 osób, w tym Prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród siebie na pierwszym posiedzeniu.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
13. Zarząd może powoływać Odziały Stowarzyszenia. Powstanie oddziału zatwierdza Walne Zgromadzenie Członków w formie uchwały. Odziały Stowarzyszenia podlegają bezpośrednio Zarządowi.
14. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu na dany rok budżetowy,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) inicjowanie rozwiązań organizacyjnych prowadzonej działalności, oraz
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i wykluczanie członków,
i) przyznawanie medali, odznaczeń oraz zatwierdzanie wniosków w sprawie odznaczeń, medali, nagród, itp., (wzory w/w medali i odznaczeń zostaną ustalone w drodze odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia),
j) na wniosek Prezesa, uzupełnianie składu Zarządu w trakcie trwania kadencji.
15. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe.
17. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
18. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. Wybór tych osób następuje spośród własnego grona.
19. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
20. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, fundusze oraz środki finansowe pozyskane przez Stowarzyszenie w toku jego działalności.
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Towarzystwo przeznacza na działalność pożytku publicznego zakreśloną postanowieniami niniejszego Statutu, w tym w szczególności wynikającą z Rozdziału II Statutu (Cele i środki działania).
3. Majątek Towarzystwa powstaje w szczególności:
a) ze składek członkowskich,
b) z darowizn, spadków, zapisów,
c) z dotacji, subwencji i ofiarności publicznej,
d) z dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych
przekazanych Stowarzyszeniu odpłatnie bądź nieodpłatnie;
e) z dochodów z odpłatnej działalności statutowej;
f) ze środków finansowych pochodzących z odsetek od wkładów na rachunkach bankowych;
g) innych prawem dozwolonych.
4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.
7. Nadwyżkę przychodów nad kosztami pochodzącą z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji Towarzystwo przeznacza na działalność pożytku publicznego, poprzez realizację celów Stowarzyszenia według uznania Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
8. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia majątku, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
9. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Działania wynikające z treści art. 20 pkt. 7 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
1) w działalności Stowarzyszenia zabrania się: udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych „osobami bliskimi”.
2) zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3) zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich (art. 20 pkt. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4) Czynności dokonane z naruszeniem niniejszego artykułu są nieważne.
2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z
nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w
uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania
Członków.
3. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia , Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
Statut przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w dniu
………………………………………………………………
( miejscowość, data) Podpisy członków Zarządu:
Powrót do góry
Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum komarno.forumoteka.pl Strona Główna -> Komarno i okolice Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz dołączać plików na tym forum
Możesz ściągać pliki na tym forum